Eerlijke en volledige voorlichting is nodig

Comité Orgaandonatie Alert

Hersendood


Iemand komt voor het uitnemen van organen in aanmerking wanneer hij hersendood is. Hersendood suggereert dat de hersenen dood zijn. Maar is dat ook zo? En hoe is het dan met de rest van het lichaam? Is iemand die hersendood is verklaard, ook echt overleden? Helaas niet. De donor die hersendood is verklaard, leeft nog steeds, hij kan alleen niet meer reageren.


Hersendood is in werkelijkheid een bedenksel dat is ingevoerd om te voorkomen dat artsen worden vervolgd voor moord wanneer zij organen uitnemen. Er wordt wel gesproken van The Invented Death (De bedachte dood). Het is bedacht om orgaandonatie mogelijk te maken.

Een donor wordt hersendood verklaard indien op basis van een aantal (bizarre) tests wordt aangenomen dat er geen hersenactiviteit meer plaats vindt. Ondermeer ondergaat de donor een apneutest. Die test wordt door critici gevaarlijk en wreed genoemd. In werkelijkheid sterft de donor op de operatietafel, veelal onverdoofd, vastgebonden en mogelijk onder veel pijn.


Wie dit zonder verdere kennis van zaken leest, zal het niet kunnen

geloven. Het is echter diepgaand onderzocht en hebben heel

veel bronnen gevonden waaruit blijkt dat het gaat zoals

hierboven beschreven.


Het criterium "hersendood" is bedacht door dubieuze artsen


Het criterium "hersendood" werd in 1968 door een commissie van de Harvard Universiteit bedacht. De voorzitter van de commissie was dr. Henry Beecher. Dr. Beecher heeft op verzoek van de CIA in het geheim experimenten op gemartelde gevangenen uitgevoerd. De Harvard Universiteit geeft dat zelf toe, klik hier (vijfde alinea).


Een ander lid van de commissie was neurochirurg William H. Sweet; hij paste op patiënten die leden aan een psychische stoornis lobotomie toe; een - nu zwaar bekritiseerde - “behandeling” waarbij met een pin via de oogkas een insnijding in de hersenen wordt aangebracht. Sweet publiceerde ook over zijn werk, klik hier.Wetenschappelijke notitie

Klik hier voor onze notitie “Hersendood en orgaandonatie”.

Introductie  •  Hersendood  •  Hartdood  •  Operatie  •  Literatuur  •  Alerts   •  Nieuws  •  Meer info

Meer informatie

  1. -“Voelt de donor pijn bij het uitnemen van zijn/haar organen”, klik hier.

  2. -“Orgaandonatie na hersendood, over de geschiedenis” (A. Wood), klik hier.

  3. -Een ervaren verpleegkundige-IC die hersendood verklaarde mensen heeft zien wakker worden vertelt op Radio 1 (2:41): klik hier (‘Nachtzuster’ met Astrid de Jong).