Eerlijke en volledige voorlichting is nodig

Comité Orgaandonatie Alert

5. Experimenteel gebruik

In de informatie ontbreekt alle informatie over het feit dat er soms experimentele donatieprocedures worden toegepast.  Dit is uit oogpunt van kwaliteitsverbetering van de procedures verklaarbaar. Echter, de donor hoort

dit te weten en zou in het register hiertegen bezwaar moeten kunnen maken, gelijk hij/zij wel bezwaar kan maken tegen het wetenschappelijk gebruik van zijn/haar voor transplantatie afgekeurde organen. Per 31 mei 2017 stonden 32.520 mensen met dit bezwaar in het donorregister vermeld.

 

6. Gewichtstoenamen

Het kan voorkomen dat het stoffelijk overschot bijzonder in gewicht is toegenomen. Enerzijds wordt dat veroorzaakt door de grote hoeveelheid vocht dat wordt ingebracht tijdens de verzorging op IC. Anderzijds is dat een gevolg van het vervangen van het bloed door koelvloeistof. De toename kan wel 20 kilo of meer bedragen. Door het vervangen van het bloed door koelvloeistof verandert de kleur van het slachtoffer en ziet er extreem bleek uit.


Uitname-operaties

 

Het is niet uit te sluiten om medische termen in de voorlichting te gebruiken, onze excuses hiervoor.

 

7. Bij de hersendood

Tijdens deze operatie blijft de bloedsomloop van de donor intact; er is dan meer tijd beschikbaar om de operatie voor te bereiden. In de eerste fase van de operatie is anesthesiologische ondersteuning noodzakelijk. De patiënt wordt in rugligging geopereerd, waarbij er, afhankelijk van de uit te nemen organen, gestart wordt met een mediane laparotomie gevolgd door een eventuele sternotomie. De eerste 1,5 tot 2,5 uur van de operatie wordt gebruikt om de verschillende organen te beoordelen en vrij te prepareren, en om de preservatie voor te bereiden door middel van canulatie (inbrengen van een holle buis) van de grote bloedvaten. In overleg met het team dient de anesthesist bij de donor heparine toe, dit om te voorkomen dat het bloed gaat klonteren. Na het inbrengen van de verschillende canules wordt overgegaan tot orgaanperfusie met gekoelde preservatievloeistof en oppervlaktekoeling met koude fysiologische zoutoplossing of ringerlactaat en steriel ijs. Indien ook de longen en/of het hart worden gedoneerd, wordt het hart stilgelegd met preservatievloeistof en blijven de longen geventileerd (beademd). Worden het hart en de longen niet gebruikt, dan wordt de beademing gestaakt, zodat er een circulatiearrest (overlijdensmoment) optreedt. In de tweede fase van de operatie worden de verschillende organen uitgenomen en steriel verpakt. Vervolgens wordt de operatiewond

gesloten. De totale duur van de operatie bij een multi-orgaandonatie, met intacte bloedsomloop, bedraagt tussen de 3 en 5 uur.


8. Bij de hartdood

Indien de operatie wordt uitgevoerd nadat een hartstilstand is opgetreden (non-heartbeating donatie) is er een zekere tijdsdruk. Onder deze omstandigheden is het mogelijk om bij categorie-III-donoren behalve de nieren ook de uitname van de lever, de longen en de pancreas te verrichten. De patiënt wordt in rugligging geopereerd, waarbij gebruikgemaakt wordt van een mediane sterno-laparotomie met open canulatie van de buikslagader (distale aorta abdominalis of de arteria iliaca communis rechts). Als ook de longen voor transplantatie worden uitgenomen, zal tevens de longslagader worden gecanuleerd. De afwezigheid van de circulatie bij de hartdode donor veroorzaakt extra schade aan de organen. Om die schade zo veel mogelijk te beperken, is het van groot belang om zo snel mogelijk na het overlijden en de vijf minuten no-touch-periode te starten met de perfusie van de organen. Daarnaast is directe oppervlaktekoeling met steriel ijs en koude fysiologische zoutoplossing of ringerlactaat noodzakelijk. Na de canulatie en de perfusie van de organen worden de organen uitgenomen en steriel verpakt. Vervolgens wordt de operatiewond gesloten. De totale duur van de operatie bij een multi-orgaandonatieprocedure bij hartdode donoren bedraagt tussen de 2,5 en 3,5 uur.

De vijf minuten no-touch houdt in dat er gedurende die tijd geen voorwerpen het lichaam mogen worden ingebracht, gedurende deze periode worden overige voorbereidingen getroffen. Het is voor de nabestaanden niet mogelijk hun geliefde vast te houden gedurende de tijd dat het leven wegvloeit uit het lichaam. Het is van belang dit vooraf te weten.

 

9. Bij weefseldonatie

Na de orgaanuitname vindt mogelijk nog weefseldonatie plaats. Botdonatie vindt plaats in de operatiekamer. Deze procedure duurt ongeveer 6 uur, waarbij het botuitnameteam volledig zelfwerkzaam is. Eventuele donatie van andere weefsels hoeft niet op de operatiekamer plaats te vinden, dit gebeurt in het mortuarium.


  1. 10.Uit te nemen organen en weefsels

Om een orgaantransplantatie goed te laten slagen is het nodig om meer dan alleen de organen van de donor mee uit het lichaam te nemen. Organen en weefsels in het lichaam zijn vaak met elkaar verbonden. Geen mens is bovendien hetzelfde. Bij ieder persoon ziet het er anders uit. Per donor kan het dus verschillen wat er precies aan extra weefsel wordt uitgenomen om


Voor vervolg klik hier

Introductie  •  Hersendood  •  Hartdood  •  Operatie  •  Literatuur  •  Alerts   •  Nieuws  •  Meer info